• Bobo Mówi i Bobo Czyta

    Serdecznie zapraszam rodziców z małymi dziećmi na zajęcia Bobo Mówi (zajęcia dla niemowląt) i Bobo Czyta (zajęcia dla dzieci od 1 do 2 r.ż.)

    Bobo Mówi to zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowląt stymulujące rozwój poznawczy i wspierający rozwój mowy połączone z warsztatami dla rodziców.

    Na zajęciach Bobo Czyta będziemy uczyć się czytać techniką symultaniczno-sekwencyjną oraz rozwijać wszystkie sfery poznawcze. Celem jest czytanie przez dzieci samogłosek, wzbogacanie słownictwa oraz wspomaganie rozwoju poznawczego.

    Program zajęć dostosowany jest do poszczególnych etapów rozwoju dziecka i opiera się na metodach rozwojowych, podążających za dzieckiem, m.in. Metodzie Krakowskiej i Pedagogice Montessori.

    Bądź na bieżąco lub podziel się tym wpisem: